Ontstaan

Na de succesvolle uitvoeringen van “Jakob” (2002), “Jozef” (2004), “Saul” (2006), “Mozes” (2008), “Paulus” (2010), “Maria” (2012) en “Ester” (2014) is de Oecumenische Musicalgroep Jakob uit IJmuiden in april 2015 gestart met de repetities van de musical “En toch…”
De Oecumenische Musicalgroep Jakob is ontstaan nadat in 2000 enkele leden uit de de gereformeerde, hervormde en SOW-gemeentes IJmuiden-Oost het initiatief namen om een musical in te studeren voor jongeren in de leeftijd van 10 tot 18 jaar. De belangstelling was groot hiervoor: een groep van 60 mensen in de leeftijd van 6 tot 80 jaar, uit diverse kerken uit de gemeente Velsen, gaf zich op voor deelname. Vanwege de grote variëteit in leeftijd en het aantal aangemelde gezinnen werd voor de familie-musical “Jakob” gekozen. Deze werd in mei/juni 2002 drie keer met succes uitgevoerd. Daarop volgde al snel de vraag of er een vervolg zou komen. Een aantal volwassen en kinderen uit het publiek hadden zich al laten plaatsen op de reservelijst. Na een korte rustperiode werd in januari 2003 gestart met de repetities van de musical “Jozef”. Het merendeel van de deelnemers bestond uit de “Jakob”-spelers. Deze groep bestond uit 80 volwassenen en kinderen, daarbij de vele vrijwilligers (catering, kledinggroep, decorcommissie, pr-commissie, grime) achter de schermen niet meegerekend. Ook bij deze musical werd gebruikt gemaakt van professionele geluids- en lichtapparatuur. De uitvoeringen van “Jozef” vonden plaats in juni 2004. Ook deze drie uitvoeringen werden met succes uitgevoerd. Vanwege het enthousiasme bij zowel publiek als deelnemers was de commissie het al snel eens dat een derde musical niet kon uitblijven. Immers, het musicalproject was inmiddels uitgegroeid tot een uniek ‘familie’-gebeuren met een groot saamhorigheidsgevoel doordat vele mensen uit diverse kerkgenootschappen met en voor elkaar, voor en achter de schermen een happening creëerde met een evangeliserend karakter. De uitvoeringen van “Saul” in juni 2006 zijn bezocht door ruim 600 mensen. En na drie komt vier, vijf, zes, zeven en nu dan nummer acht: “En toch…”, een musical over vergeven. De commissie heeft een kleine verandering ondergaan. Els (regie) is naar Heiloo vertrokken en heeft afscheid genomen van ons. Cora Zijl nam de regie over en was een aantal jaar de rechterhand van Yvonne. Het voorzitterschap is enkele jaren overgegaan naar Anneleen Redeker. Voordat we begonnen met “En toch…” is de voorzittershamer in handen van Bert de Boer gekomen en is de plek van Cora Zijl overgenomen door Roelien Brinkman en Brigitte Sluiter. Kirsten de Boer is de verjonging van ons bestuur. We maken weer gebruik van professionele licht en geluidsmensen dus ook dit keer een hoge kostenpost. De spelersgroep bestaat uit 60 personen en bij deze musical hebben we veel kinderen in de basisschoolleeftijd, een jongerengroep en de families die het nog steeds leuk vinden om op vrijdagavond met elkaar een hobby uit te oefenen.
Lief en leed wordt nog steeds gezamenlijk gedeeld: rouwen en trouwen, ziekte en zeer. Een hechte groep waarin de leden betrokken zijn door deelname aan de rekwisietengroep, de PR, de decorstukkengroep en de hulp bij de jonge kinderen.
Voor de binding hebben we in januari een theatersportmiddag gehouden en nu zijn we druk bezig met spel en zang want over 3 maanden zullen we schitteren in onze achtste musical: “En Toch…”, een musical over vergeven.